Sandra Rientjes Logo-NL

EN | NL

Wie ben ik?

Sandra RientjesIk ben manager en projectleider met werkervaring bij de overheid en non-profit organisaties. Ik ben goed in het oplossen van problemen, in het aanbrengen van structuur en het aangeven van oplossingsrichtingen.

Mijn speciale belangstelling ligt bij partnership-ontwikkeling, stakeholder participatie, conflict analyse, mediation, interactieve beleidsvorming, strategische communicatie en de relatie kennis-beleid.

Ik heb leiding gegeven aan (internationale) teams en een vrijwilligersorganisatie, lobby trajecten gecoördineerd, capacity building gedaan in Oost Europa en de Balkan, EU onderzoeksprojecten ontwikkeld en uitgevoerd, meegewerkt aan beleidsrapportages van de nationale overheid, de Europese Commissie en de Raad van Europa.... Ik voel me thuis als manager van een team en als trainer voor een groep, maar ook in een lobbygesprek met Tweede-Kamerleden, als opstarter van een internationaal project of als mediator tussen conflictpartijen.

Ik heb me bezig gehouden met een breed scala aan onderwerpen: kennismanagement, duurzaamheid, biodiversiteit, integraal waterbeheer, nanotechnologie, duurzaam inkopen, natuurbeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Professionele achtergrond

Werkgevers/opdrachtgevers

Vereniging Wikimedia Nederland, European Centre for Nature Conservation, Stichting Natuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Raad van Europa, Europese Commissie, Europees Milieuagentschap, Ministerie van Landbouw, UNEP, Noorse Ministerie van Buitenlandse Zaken

Download CV (Nederlands/Engels) (pdf)
Download publicatielijst (pdf)
Download factsheet "Conflicten rondom beheer van natuurgebied" (pdf), 14 oktober 2011

Hoe omschrijven anderen mij?

Analytisch, diplomatiek, nuchter, resultaat gericht, gevoel voor humor, besluitvaardig.

En buiten het werk?

Wandelen (door de natuur en door mooie, oude steden), lezen, film, koken, de actualiteit volgen, vrienden ontmoeten…. En als vrijwilliger werken bij de telefonische hulpdienst Sensoor.

Follow SandraRientjes on TwitterSandra Rientjes profile on LinkedIn

Home | Diensten | Profiel | Contact